MBN Academy
0906313365
365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, HCM

Tuyến bán hàng là gì?

Ngày đăng: 28/12/2017
Quản lý tuyến bán hàng thông minh, việc làm nhỏ bước tiến lớn.

Tuyến bán hàng là gì?

Tuyến bán hàng là danh sách các cửa hàng được phân bổ cho nhân viên bán hàng phụ trách, quy định số lượng cửa hàng phải đi viếng thăm vào các ngày trong tuần. Phân tuyến bán hàng có ý nghĩa lớn trong việc phân bổ nguồn lực, gia tăng cơ hội bán hàng tại các điểm bán.

Tuyến bán hàng của công ty bạn đã được phân chia hợp lý?

Hàng ngày bạn có nắm được nhân viên của mình đi đâu, làm gì, có thực sự viếng thăm khách hàng không?

Hiệu quả bán hàng tại từng tuyến như thế nào, liệu các tuyến có đang bị chồng chéo?

Lúc này bạn cần đến một phần mềm DMS tiện dụng nhất - Phần mềm sẽ vẽ lộ trình thực hiện của các Nhân viên bán hàng trên bản đồ để quản lý, giám sát được vị trí nhân viên bán hàng tại thời điểm hiện tại.

MBN Academy
Điện thoại 0906313365
Địa chỉ: 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, HCM
Liên kết mạng xã hội